Avantajlarımız

Elazığ OSB, OSB’deki işletmelerin iş hacminin artırılmasıyla oluşacak katma değerin tüm OSB’ye yayılacağının da bilincindedir.

ucuz enerji

En Ucuz Enerji

navlun

En Navlun Gideri

universite

Üniversite-Sanayi İşbirliği

nitelikli isgucu

Nitelikli İş Gücü

ara eleman1

Kalifiye Eleman

deneyim

Alanında Uzman Kadro

tekdurak ofisi 1

Tek Durak Ofisi

112 acil servis

112 Acil Servis

gumruk image

Gümrük Müdürlüğü

deneyimli kadro

Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri

Elazığ; coğrafi konumu itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır.  İli, doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve güneybatıdan Karakaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri çevrelemektedir. TRBI Bölgesi içerisinde yer alan Bingöl, Malatya, Elazığ ve Tunceli illeri ile birlikte Diyarbakır da dikkate alındığında bu illerin ortasında yer almaktadır. Elazığ İli, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kavşak noktası konumundadır. Elazığ Türkiye’nin dört bir yanına ana karayollarıyla bağlı olup, ayrıca demiryolu (özellikle OSB’nin içerisinden geçen bir demiryolu) ve havayolu ulaşımına da sahiptir. Bu jeopolitik konum Organize Sanayi bölgemizin önemini bir kat daha artırmaktadır.

Son zamanlarda işler hale gelen Tahran-Şam, Tahran-Haydarpaşa trenler de Elazığ’dan geçmektedir. Özellikle OSB içerisinde kurulumuna başlanan konteynır yükleme ve boşaltma istasyonu Elazığ OSB’yi Bölgede en önemli OSB’lerden biri haline getirmiştir. Aşağıda yazılan avantajlarla birlikte yatırımcılar için özellikle de ulusal ve uluslar arası yatırımcılar için OSB’de kurulacak olan lojistik merkezi (demiryolu konteynır yükleme ve boşaltma istasyonu)’nin navlun giderlerinde sağlayacağı avantaj (% 35’leri bulan fiyat avantajı) daha şimdiden revaç bulmuş ve üretim alanında dünya beşincisi olan ulusal firmalarımızdan biri ile yine uluslar arası döküm firmalarımızdan biri Elazığ’a yatırım yapmış ve üretime geçmişlerdir. Dünya içecek devlerinden biri de ülkemizdeki 5. Büyük yatırımını yine Elazığ Organize Sanayi bölgesinde gerçekleştirmiştir. Yine ulusal ve uluslar arası (yurt dışı) 2 büyük yatırımcı daha Organize Sanayi bölgemizin yatırımcılara sunduğu avantajlardan dolayı Organize Sanayi bölgemize yatırım aşamasına gelmiştir. Lojistik merkez inşasından sonra OSB’den yer isteyecek yatırımcı konusunda bir patlamanın yaşanacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle OSB için yeni alanların kazandırılması en öncelikli konulardan biri haline gelmiş ve 235 Hektarlık yeni bir alanın Elazığ’ımıza ve Organize Sanayi Bölgemize kazandırılması noktasında sona yaklaşılmıştır.

Elektrik dağıtım ve tahsilâtı ile ilgili olarak EPDK ’ya başvurularak kanun gereği lisans talebinde bulunulmuş ve 49 yıl süreyle OSB Dağıtım Lisansı alınmıştır. Elazığ OSB Firmalarına Doğalgaz kullanım imkanı sağlayan bölgedeki birkaç OSB’den biridir.