Hakkımızda

Biz

Misyonumuz

Elazığ Organize Sanayi bölgesindeki işletmelerimizin iş geliştirme, birim maliyetlerini düşürme, verimlilik, navlun giderlerini düşürme konularında çalışmalar yapmak. Enerji maliyetlerini minimize edecek çalışmalar yaparak Organize Sanayi Bölgemizin elde edeceği tecrübeleri Ülkemizin sanayi politikalarında kullanılacak politikalar haline getirmek, İşletmelerimiz için yapılacak eğitim, araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarını teşvik etmek. Günümüzde Bölgemizin örnek OSB projelerine imza attığı gibi, gelecekte de kalıcı ve örnek projelere imza atmak. Çevre dostu bir OSB oluşturma misyonuyla hareket etmek.

Vizyonumuz

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi, dünya ile rekabet edebilecek maliyet ve kalitede ürünler üreten, doğru ve verimli yönetişim tekniklerini kullanabilen işletmeler oluşturma noktasında çalışmalar yapan, uluslar arası standartlarda mükemmelliği yakalayan, işletmelerini organize edip, işletmelerinin; enerji, navlun, eğitim, danışmanlık, sağlık ve güvenlik maliyetlerini minimize eden, “TEK DURAK OFİS” mantığı ile OSB’ de faaliyet gösteren sanayicilerin her türlü izin, ruhsat ve bürokratik işlemlerini kaynağında sonuçlandıran bir organize sanayi oluşturarak, Organize Sanayi Bölgeleri içinde bir marka olmayı hedefler. Bölgemizdeki sanayicilerimizin her türlü alt yapı hizmetini, sürekli olarak aksatmadan yürütecek, teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir yaşam koşullarını sağlamak önceliğidir. Elazığ OSB, OSB’deki işletmelerin iş hacminin artırılmasıyla oluşacak katma değerin tüm OSB’ye yayılacağının da bilincindedir.  Sonuç olarak; çevre bilincine sahip, hizmet kalite ve çeşitliliğini artıran, sanayici sorunlarını çözen, sanayiciler için bir cazibe merkezi olan, üreten ve ürettiğini ihraç edebilen, üniversitelerle entegre olmuş bir teknoloji merkezi olmak vizyonumuzun en önemli hedefidir.

Elazığ; coğrafi konumu itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır.  İli, doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve güneybatıdan Karakaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri çevrelemektedir. TRBI Bölgesi içerisinde yer alan Bingöl, Malatya, Elazığ ve Tunceli illeri ile birlikte Diyarbakır da dikkate alındığında bu illerin ortasında yer almaktadır. Elazığ İli, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kavşak noktası konumundadır. Elazığ Türkiye’nin dört bir yanına ana  karayollarıyla bağlı olup, ayrıca demiryolu (özellikle OSB’nin içerisinden geçen bir demiryolu) ve havayolu ulaşımına da sahiptir. Bu jeopolitik konum Organize Sanayi bölgemizin önemini bir kat daha artırmaktadır.


Elazığ OSB'nin Kronolojik Tarihçesi

1960-elazig
1990-eosb
elazig-osb-genel-1
elazig-osb-genel-2
elazig-osb-genel-4

 Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren 2 teknokent’ ten biri olan FIRAT TEKNOKENT Ar-ge faaliyetlerinin yürütülebileceği bir teknokent olma hüviyetiyle, OSB’mize gelecek yatırımcılar için ayrı bir cazibe kaynağıdır. Ayrıca, Bünyesinde 1 mühendislik, 1 teknoloji fakültesi ve çeşitli meslek yüksek okulları bulunan Fırat Üniversitesi, Sanat okulları, Meslek liseleri, Çıraklık Eğitim Merkezi gibi eğitim kurumları Sanayi için de çok önemli bir nitelikli işgücü potansiyelini ortaya koymaktadır.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesinin Metropolitan Fiziki Planlamada Yer Seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır:

  • Demiryolu karayolu alt yapı değerlerini taşıması
  • Çevresinde hazine arazisinin çokluğu sebebiyle, ucuz arsa değerinin mevcudiyeti
  • Kekliktepe şalt sahasına olan yakınlığı
  • DSİ hidrolik etütlerince yer altı su seviye zenginliği
  • İmar İskan Bakanlığı 26.10.1969 tarihli zemin etüdü ve zeminin kaya olması
  • Şehir merkezine olan uzaklığının fazla olmaması,
  • Havaalanına yakınlığı,
  • Doğu Anadolu ulaşım bağlantılarında bulunması
  • Şehre bir sanayi aksı oluşturması