Meslek Yüksek Okulu

Elazığ OSB, OSB’deki işletmelerin iş hacminin artırılmasıyla oluşacak katma değerin tüm OSB’ye yayılacağının da bilincindedir.

Elazığ OSB

Meslek Yüksek Okulu

Ulusal ve küresel sistemde bireylerin ve toplumların başarısının bilgi ve nitelikle yoğrulmuş eğitimli insanlardan geçtiği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle Maden Meslek Yüksekokulu, sürekli gelişme hedefine odaklanmış eğitim anlayışı ile meslek yüksekokulları içerisindeki kaliteli konumunu daha da  yükseltmek için gayret sarf etmekteyiz.

Meslek yüksekokulları, teknik anlamda mühendis ile teknisyen arası görev yapacak tekniker unvanlı ara elemanlar yetiştirirler. Yüksekokul öğrencilerimizin kendi alanlarındaki fakültelere dikey geçiş hakkı mevcuttur. Dünya standartlarına uygun teknik ara elaman yetiştirmeyi ilke edinen Maden Meslek Yüksekokulumuz; bilimselliğin egemen olduğu, evrensel değerlerle donanmış, kültürel ve bilimsel bir ortamda, öğrenci ve akademisyenlerle birlikte öğrenme ve üretme sürecini Elazığ merkezinde devam ettirmektedir.

Doç. Dr. Servet YILDIZ

Maden Meslek Yüksek Okulu Müdürü

myo