Meslek Yüksek Okulu

Elazığ OSB, OSB’deki işletmelerin iş hacminin artırılmasıyla oluşacak katma değerin tüm OSB’ye yayılacağının da bilincindedir.

Elazığ OSB

Meslek Yüksek Okulu

Yirmi yılın üzerinde bir geçmişe sahip olan Fırat Üniversitesi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, ülkemizin köklü meslek yüksekokullarından biridir. Kurulduğu günden bugüne emin adımlarla bilimin ışığında ilerleyerek yenilikçi ve ilkeli çizgisinden taviz vermeyen eğitim – öğretim anlayışıyla sosyal, paylaşımcı ve öz değerlerinin bilincinde  bireylerin yetiştirilmesinde görevini yorulmadan sürdürmektedir.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, mesleki eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlayan, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilen, iş dünyasının isteği doğrultusunda problemleri çözebilen, iletişime açık, liderlik yapabilecek çağdaş düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirir. Bugüne kadar başarıyla yerine getirdiği eğitim faaliyetleri ile topluma hizmeti çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmenin gereğine inanmaktadır. Ayrıca, eğitim programlarının bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerinin yanı sıra toplumun değişen talepleri doğrultusunda geliştirilmesi en belirgin hedeflerindendir.

Yüksekokulumuz; aklın ve bilimin üstünlüğünü, teknolojinin günümüzdeki önemini kabul eden ve çağımıza uygun teknik ara eleman yetiştiren bir okuldur.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü

myo