Haberler

SGK 7103 Sayılı Teşvik Programları Ortak Duyurusu

elazig osb

DUYURU

27/3/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 19 uncu ve geçici 20 ncimaddeler eklenmiştir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi ile getirilen yeni nesil teşviki uygulaması ile özel sektöre ait işyerlerince1 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınan / alınacak sigortalılar için sigorta primi ve vergi teşviki getirilmiştir. 2017 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak 2018 yılında istihdam edilen/edilecek sigortalılardan dolayı, imalat veya bilişim sektörü haricindeki diğer tüm sektörler için sigorta primi tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanan 761 TL iken, imalat veya bilişim sektörlerinde brüt asgari ücret olan 2.029,50 TL olarak hesaplanacaktır. Bu teşvik uygulaması ile işyeri için 122,00 TL vergi desteğide sağlanacaktır.

Anılan madde uyarınca bilişim sektöründe destekten faydalanacak işkollarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu kapsamdaNACE Rev.2 Ekonomik faaliyet sınıflamasında “bilişim” sektöründe yer alan işkollarından hangilerinin yeni nesil teşvikinden yararlanabilecekleri 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen işkollarında yer alan bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile imalat sektöründe yer alan işyerlerinde 2018 yılı için toplam 2.151,50-TL, diğer sektörlerde ise 883,06-TL sigorta primi ve vergi desteği sağlanacaktır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesi ile getirilen düzenleme uyarınca ise 2017 yılında Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olan özel sektöre ait işyerlerine, 2017 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak 2018 yılı içerisinde istihdam edilecek destek kapsamında şartları taşıyan sigortalılar için 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere;

  • Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL) prim desteği,
  • 53,44 TL ile sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) ücret desteği;
  • Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri (toplamda 122,00 TL) olmak üzere vergi desteği;

sağlanacaktır.

Diğer taraftan, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamına giren sigortalının Kurumumuz sistemlerine tanımlanabilmesi için anılan maddenin birinci fıkrasında belirtilen imalat sektörüne ait ustalık belgesinin, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi ve bahse konu ustalık belgesinin ilgili ünite tarafından Kurumumuz sistemlerine girişinin yapılması gerekmektedir.

İlave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerimizce 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi kapsamında uygulanacak “yeni nesil” teşviki ile aynı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında uygulanacak “bir senden bir benden” teşvikinden yararlanılmasına imkan sağlayacak teşvik tanımlama programları da işletime açılmıştır.

Söz konusu tanımlama programlarına sgk.gov.tr web adresi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek erişilebilecektir.

Bahse konu ekranlar vasıtasıyla ilave istihdam sağlayan sigortalı için teşvik tanımlama işlemlerinin yapılmasının ardından e-bildirge programları üzerinden;

-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesi için imalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için 17103;diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için 27103;

-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilmesi için 37103;

kanun numarasıseçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza verilmesi mümkün bulunmaktadır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir