Haberler

Sıfır Atık Duyurusu

alt resim duyuru 1

Değerli Sanayicimiz,

Atık oluşumunun azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması, depolama sahasına giden atık miktarının azaltılması, çevre kirliliğinin önlenerek atıkların ekonomiye katma değer sağlayacak hammadde olarak kullanılması amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği hazırlanmış olup 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesine yönelik esasları içermektedir.

Elazığ OSB Bölgemiz Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine uymak ve Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurmakla yükümlü bölgemiz sınırları içerisinde bulunan tüm firmalarımızın Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında mevcut atık yönetim sistemlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda; tesisinizde atık geçici depolama alanının oluşturulması, tehlikeli atık mali sorumluluk sigortasının yaptırılması, atık yönetim planını onayının alınması, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve depolanması, entegre çevre bilgi sistemine kayıt yaptırılması, atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans almış firmalara gönderilmesi, atık beyanlarının yapılması ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır. www.sifiratik.gov.tr sayfasından “İlgili Sektörel Sıfır Atık Kılavuzuna” istenilen şartları sağlayarak, Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinde “Sıfır Atık Uygulamasını” tüm firmalar yönetmelik esaslarına uygun olarak bünyelerinde sıfır atık sistemini kurmak, “Sıfır Atık Belgesini” almak ve de bakanlık tarafından ibraz edilmesi zorunlu tutulan “belgenin” de Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmesi hususu; önemle duyurulur.

Önemli Not: Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinde “KURUM TÜRÜ” CED EK1/EK2 şeklinde seçilmelidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Resmi İnternet Sitesi :

https://sifiratik.gov.tr/

OSB için Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu:  https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/saosbklvz-20200911140725.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir