Bakım Onarım

Bölge içerisinde EOSB mülkiyetinde olan tüm yapılar, belli olaylar sonucu veya zamanla doğru orantılı olarak hasar görmekte, bu hasarların onarımları çoğunlukla bünyemizde oluşturulan ekipler tarafından sağlanmaktadır.

EOSB’da, iç yollarında kalıcı bozulmalar gözlenmemiş olup yer yer yama tamirleri yapılarak zamana dayalı bozulmalar giderilmektedir. Bölge genelinde trafik işaretleme çalışmaları yapılarak trafik güvenliği sağlanmaktadır.

EOSB iç yollarında, tretuvar kenarlarında bulunan, parsel kenarlarına ve dağlık alanlara dikilmiş çam ağaçlarının ve EOSB içinde yeşillendirilmiş alanların bakım, ilaçlama ve budama işleri düzenli olarak yaptırılmaktadır.

III.Bölgenin güney kısmında bulunan yeşil alanda bu bölgenin yağmur sularının kuşaklama kanalına bağlanması, bakanlık projelerinde yer almadığı için yeni bir proje hazırlatılarak kapalı ve açık drenaj sistemi yaptırılmış ve bu sistem bölge kuşaklama kanalına bağlatılmıştır.

III.Bölgenin kuzey dağlık alanlarına 7750 adet ağaç ve çalı türü ağaçlar dikilerek yaklaşık 125.000m2 alan ağaçlandırılmıştır.

II.Bölgenin 17 nolu  yolu ve Coca-Cola fabrikası  önü toplam 40.000m2 alan’a 3000 adet ağaç ve çalı türü ağaçlar dikilmiştir.

Bölgemiz Cami’sinin bitirilebilmesi için karar alınarak Cami inşaatı Yönetim Kurulumuz tarafından devam ettirilmektedir.

III.kısım OSB alanının kuzey ve kuzeydoğu sınırlarına tamamen tel örgü çekilmiştir.

Bölgemizin devlet yolu sınırı kuzeyinde kalan şeker fabrikası duvarı ile OSB bitimi arasındaki kısma fiziki olarak göze hitap edebilecek ve bölgemizin güvenirliliğini sağlayabilecek ihata duvarı yapımı bitmiştir.

Bölgenin etrafında bulunan 3m yüksekliğindeki tel çitlerde, zaman içinde oluşan bozulmalar ve kazalar sonucu açılmalar, tespitinden sonra kısa sürede tamir edilmektedir.

Elektrik dağıtım merkezlerine, trafolara, ait onarımlar ve bakımlar periyodik olarak yapılmaktadır. I. Kısım Organize Sanayi Bölgesini besleyen Trafo Binalarındaki 25 adet eski nesil aşırı akım koruma rölesi, bunları besleyen aküler yenileriyle değiştirilmiş olup arızalara karşı daha seçici olmaları sağlanmıştır. Ayrıca Trafo Binaları modern şekil ve yazılarla boyanarak güzel bir görünüme kavuşmuştur.