Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

     Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (Osgb) Nedir?

     Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.

OSGB’ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır.OSGB‘ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Hakkında Yasal Düzenlemeler:

 

     20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, OSGB’leri yeniden tanımlamıştır.

     Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.


OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve iş güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

Organize Sanayi Bölgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimiz 2013 yılının ikinci yarısında, organizasyon işlemlerini tamamlayarak bakanlık tarafından resmi hüviyet kazandırılmıştır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimizde; 1 koordinatör, 3 doktor, 3 iş güvenliği uzmanı, 1 diğer sağlık personeli ve 1 yardımcı personel görev yapmaktadır.