Haberler

“İstihdam Deposu” Eosb Tekstil-Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Projesi Ön Uygunluğu Aldı

FKA 1

2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmesi öngörülen ve Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın proje başvuru sahibi, Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi’nin ise proje ortağı olduğu “EOSB Tekstil-Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi”  projesinin,  Elazığ OSB‘de hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından proje CMDP önceliklerine uygunluğu, kent ekonomisinin gelişimine etkisi, sürdürülebilirliği, bütçe ve süresi içerisinde yapılabilirliği gibi yönlerden incelenmiş olup proje fikrine ön onay verilmiştir. Elazığ OSB tarafından hazırlanacak, fizibilite niteliğinde iş modelini ve sürdürülebilirliğin ayrıntılı şekilde ele alınacağı Proje Değerlendirme Raporu’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmasını müteakip proje destek sözleşmesi imzalanacaktır. Projenin tamamlandığında 3 bin ilave istihdam yaratacağı değerlendirilmektedir. Elazığ OSB içerisinde 5/2. Etapta 96 dönüm alanın üzerinde Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili parselin 40 bin metrekaresi tahsis edilerek beş adet 1000 metrekare, dokuz adet 1500 metrekare kapalı alana sahip üretim işlikleri ile 1500 metrekarelik ortak kullanım alanı oluşturulması planlanmaktadır. Toplam proje bütçesinin 20 milyon Türk Lirası olacağı öngörülmektedir. Proje bütçesinin % 90’ı 2020 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak sağlanacak olup, geri kalan 2 milyon Türk Liralık eş finansman ise Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır. Projenin uygulanma süresi 18 ay olarak ön görülmektedir. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice’de yaşanan deprem sonrasında hasar gören ve yıkılmak zorunda kalan binalarda yaklaşık 3.000 işyeri kaybı ve buna bağlı olarak ilave yaklaşık 15.000 işsiz oluşmuştur. Deprem afetini müteakip tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgınının Elazığ ekonomisinde ve istihdamında etkisi ciddi bir şekilde hissedilmiştir. İstihdam kapasitesi yüksek olan ve kısa sürede hayata geçirilebilecek proje sayesinde deprem ve salgın sonrasında ağır yara alan Elazığ ekonomisi için özellikle istihdam oluşturma noktasında projenin İlimize önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Elazığ OSB’nin 6. bölge teşvik avantajlarına dâhil edilmesini müteakip Tekstil ve Hazır Giyim sektörleri için Elazığ yatırım çekim merkezine dönüşmüştür. Yatırım yeri konusunda kayda değer ölçüde talep artışı gerçekleşmiş ve bu taleplere vakit kaybetmeden cevap verebilmek için Elazığ OSB Tekstil-Endüstri Park (5/2 Kampüsü) Altyapı Projesinin uygulanmasına devam edilmektedir. Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın “Yatırıma değil; Kazanmaya Davet” mottosu ile Tekstil-Endüstri Park; ilin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımcıların hizmetine sunulacaktır. Tekstil ve Hazır Giyim sektörünün kümelenmesi, rekabet gücünün artırılması, genç işsizliğinin önüne geçilmesi, kadınların işgücü piyasasına entegrasyonun kolaylaştırılması,  yüksek katma değerli, dış pazarları hedef alan üretimi hedefleyen projenin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir