“İstihdam Deposu” Eosb Tekstil-Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Projesi Ön Uygunluğu Aldı