Sosyal Güvenlik Teşvikleriyle İlgili Geriye Yönelik Yararlanma Hakkındaki Duyuru